Curs de direcció bancària

El negoci bancari viu un procés de transformació contínua. Els canvis en la conjuntura econòmica, els moviments corporatius, les modificacions legals i fiscals i la incorporació de nous productes són factors que marquen aquesta evolució.

Aquest programa posa a l’abast dels estudiants les eines que els permetran donar resposta de forma eficient i actualitzada als nous reptes que el mercat financer planteja.

El curs va dirigit als professionals que volen preparar-se per als nous reptes del sector bancari i financer.