Quins són els principis bàsics de la directiva del MiFID?

Punts essencials de la regulació sobre els mercats d’instruments financers

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

Els tres principis bàsics de la Directiva MiFID són proporcionar als clients de les institucions financeres una major protecció en matèria d’inversions, una informació transparent i una major eficàcia en la gestió d’actius.

Aquesta directiva va entrar en vigor el 21 d’abril del 2004 (Directiva comunitària 2004/39/CEE del Parlament Europeu i del Consell) i comporta polítiques d’actuació en l’execució d’ordres, en la gestió de conflictes d’interès, en la gestió de riscos i en la protecció d’actius. MiFID recalca la importància del “Know Your Customer” (KYC – conèixer el seu client). 

Lleis a Andorra que recullen els principis de la Normativa MiFID:

  • Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el regim de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.
  • Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financer.