Missió, visió, valors

Missió, visió, valors


Missió

Oferir els millors serveis financers de banca comercial, banca privada i gestió d’actius a tots els clients que cerquin experiència, solvència, rendibilitat, proximitat i seguretat.

Visió

Vetllar per la confiança dels nostres clients a través de l’excel·lència professional dels nostres empleats, el desenvolupament de productes avançats i una trajectòria de més de 85 anys per aconseguir ser reconeguts com una de les places financeres mundials líders en banca comercial, banca privada i gestió d’actius.

Els valors de la banca andorrana

El compromís d’Andorra envers la comunitat internacional ha estat la base de la visió de país, clau per activar la transformació del Principat i el seu desenvolupament econòmic.

En aquest context, el sector bancari andorrà ha treballat dur per preparar-se front als reptes diversos i futurs, especialment en termes d’adaptació dels seus serveis i processos als estàndards internacionals més elevats per tal de ser capaços de competir en igualtat de condicions amb altres mercats financers del món.

Professionalitat i qualitat

El sector bancari, amb més de 85 anys d’experiència, comprèn personal altament qualificat que actua amb diligència i professionalitat per proveir una alta qualitat en productes i serveis.

Internacionalització i serveis de valor afegit

L’evolució i solidesa del sector bancari andorrà han estat impulsades per uns serveis amb major valor afegit, una dilatada experiència en la gestió de patrimonis i d’actius i per una forta internacionalització, combinats amb un creixement sostenible i rendible.

Integritat

Els bancs andorrans actuen amb honestedat, lleialtat i integritat preser­vant la confiança i la reputació del sistema financer andorrà davant dels seus clients, dels professionals, de les institucions, dels mercats i de la so­cietat en el seu conjunt.

Responsabilitat i solidaritat

El sector bancari ha dedicat anys de treball a polítiques de voluntariat relacionades amb la responsabilitat corporativa i social basades en un creixement responsable i marcat per un compromís amb la societat.

Solvència

Les continuades ràtios elevades de solvència han esdevingut una de les seves característiques principals, demostrant una gestió conservadora i prudent dels bancs andorrans.

Marc fiscal òptim

Andorra ha modernitzat i consolidat el seu marc fiscal, fent-lo comparable amb el d’altres països. No obstant, el procés d’homologació ha preservat la competitivitat fiscal del país.

Transparència i homologació

Andorra ha estat subjecta a una profunda transformació, treballant rigoro­sament en l’adopció d’un marc legal transparent i modern homologant-lo al d’altres països i centres financers, complint plenament amb els estàn­dards internacionals més elevats.

Estabilitat

Andorra es caracteritza per un entorn polític i social estable amb alts ni­vells de seguretat.

Competitivitat i innovació

Andorra continua treballant per enfortir els seus principals pilars econò­mics mentre permet la creació de nous sectors d’activitat. L’entorn favora­ble per als negocis, un sistema educatiu multilingüe, els diferents tipus de residència oferts i l’alt nivell de qualitat de vida reforcen l’atractiu del país.