Xifres clau

La plaça financera andorrana en xifres

Xifres clau


Un sector estratègic de l’economia andorrana

El sistema financer és un dels principals pilars de l’economia andorrana que conjuntament amb el sector assegurador, contribueixen aproximadament en un 20% al producte interior brut (PIB).

El sector bancari andorrà està constituït per un total de cinc grups bancaris i té una experiència en aquesta activitat de més de 90 anys.

Les principals àrees de negoci de les entitats bancàries són la banca comercial, la banca privada i gestió d’actius i les assegurances, i estan regulades i supervisades per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).

El conjunt d’entitats ha tancat l’exercici 2020 assolint un volum agregat de recursos gestionats de 51.735 milions d’euros. Aquesta dada inclou els recursos gestionats de Vall Banc. L’evolució dels volums de la banca andorrana demostren la fortalesa i estabilitat de la plaça en un moment de transició cap als nous estàndards internacionals de transparència.

El sector va tancar l’exercici 2020, un any marcat per la COVID-19, amb un resultat agregat de 84 milions d’euros després de realitzar unes provisions extraordinàries de 33 milions d’euros, seguint les recomanacions del supervisor i les directrius a escala internacional. També destaquem la rendibilitat sobre recursos propis de les entitats que ha tancat el 2020 amb un ROE del 5,46%, ben per sobre de la mitjana europea.

La ràtio de solvència consolidada dels cinc bancs va ser del 18,00% (segons Basilea III).

 • 2020

  2020 (En milers d’euros)
  Total actius 15.169.956
  Inversió creditícia bruta 6.367.736
  Recursos gestionats 51.735.224
  Resultat 83.609
  ROE 5,46%
  ROA 0,55%
  Ràtio d’eficiència 66,78%
  Ràtio de solvència CET 1 (phase-in) 18,00%
  Ràtio de liquiditat (Liquidity Coverage Ratio) 187,12%

   

   

  Les dades inclouen els cinc grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra i Vall Banc.

  Font: Andorran Banking

 • 2019

  2019 (En milers d’euros)
  Total actius 14.840.696
  Inversió creditícia bruta 6.094.759
  Recursos gestionats 49.713.197
  Resultat 111.883
  ROE  7,70%
  ROA 0,76%
  Ràtio d’eficiència 66,50%
  Ràtio de solvència (segons Basilea III) 17,48%
  Ràtio de liquiditat (segons Basilea III) 223,05%
   

  Les dades inclouen els cinc grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra i Vall Banc.

  Font: Andorran Banking

 • 2018

  2018 (En milers d’euros)
  Total actius 13.969.852
  Inversió creditícia bruta 5.911.097
  Recursos gestionats 44.925.146
  Resultat 99.559
  ROE  7,31%
  ROA 0,71%
  Ràtio d’eficiència 75,47%
  Ràtio de solvència 20,30%
  Ràtio de liquiditat 61,83%
   

  Les dades inclouen els cinc grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra i Vall Banc.

  Font: Andorran Banking

 • 2017

  2017 (En milers d’euros)
  Total actius 14.145.382
  Inversió creditícia bruta 5.982.759
  Recursos gestionats 46.138.071
  Resultat 131.256
  ROE  9,85%
  ROA 0,88%
  Ràtio d’eficiència 68,05%
  Ràtio de solvència 21,74%
  Ràtio de liquiditat 65,37%
   

  Les dades inclouen els cinc grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra i Vall Banc.

  Font: Andorran Banking

 • 2016

  2016 (En milers d’euros)
  Total actius 14.492.462
  Inversió creditícia bruta 6.299.918
  Recursos gestionats 45.434.271
  Resultat €155.933
  ROE  9,73%
  ROA 1,03%
  Ràtio d’eficiència 59,98%
  Ràtio de solvència 25,10%
  Ràtio de liquiditat 61,41%
   

  Les dades inclouen els cinc grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, BancSabadell d’Andorra i Vall Banc.

  Font: Associació de Bancs Andorrans

 • 2015

  2015 (En milers d’euros)
  Total actius 14.411.802
  Inversió creditícia bruta 6.278.629
  Recursos gestionats 45.214.084
  Resultat €168.548
  ROE 10,93%
  ROA 1,19%
  Ràtio d’eficiència 54,15%
  Ràtio de solvència 22,78%
  Ràtio de liquiditat 71,24%
   

  Les dades inclouen els quatre grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BancSabadell d’Andorra.

  Font: Associació de Bancs Andorrans

 • 2014

  2014 (En milers d’euros)
  Total actius 14.046.563
  Inversió crediticia bruta 6.337.751
  Recursos gestionats 43.965.816
  Resultat €183.268
  ROE 12,38%
  ROA 1,38%
  Ràtio d’eficiència 45,35%
  Ràtio de solvència 20,75%
  Ràtio de liquiditat 68,11%
   

  Les dades inclouen els quatre grups bancaris: Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BancSabadell d’Andorra.

  Font: Associació de Bancs Andorrans

 • 2013

  2013 (En milers d’euros)
  Total actius 12.522.762
  Inversió creditícia bruta 6.152.178
  Recursos gestionats 34.020.667
  Resultat 184.656
  ROE 31,27%
  ROA 1,45%
  Ràtio d’eficiència 43,91%
  Ràtio de solvència 22,04%
  Ràtio de liquiditat 67,31%
   

  Les dades inclouen els quatre grups bancaris:  Andbank, MoraBanc, Crèdit Andorrà i BancSabadell d’Andorra.

  Font: Associació de Bancs Andorrans