Política de privadesa i de cookies

Política de privadesa:

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en el successiu, “LLQDP”), l’informem que qualsevol dada de caràcter personal que vostè faciliti per mitjà d’aquest lloc web, passarà a formar part d’un fitxer de titularitat de l’Associació de Bancs Andorrans (en el successiu, “l’ABA”), denominat “Contactes” i inscrit degudament a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Les finalitats principals de la recollida de dades de caràcter personal per part de l’ABA, i per tant les finalitats del fitxer abans esmentat, són atendre les seves demandes d’informació sobre l’activitat de l’associació, així com enviar-li, si s’escau, comunicacions comercials electròniques en relació amb l’activitat de l’associació i l’activitat dels seus associats, els seus col·laboradors i altres contactes d’aquesta. En les eventuals comunicacions electròniques que li enviem s’hi indicarà com vostè se’n pot donar de baixa, en cas que així ho desitgi.

En cas que sigui necessari per assolir les finalitats abans esmentades, vostè accepta que l’ABA pugui permetre que les seves dades de caràcter personal siguin tractades per tercers prestadors de serveis, el qual, en el seu cas, es durà a terme en compliment de l’establert en la LLQDP.

En tot cas, l’ABA li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades de caràcter personal està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament i/o accés no autoritzat.

Altrament, l’ABA l’informa que les dades de caràcter personal que li sol·licita són les estrictament necessàries per poder dur a terme les finalitats abans esmentades. Tanmateix, l’ABA l’adverteix que les dades de caràcter personal i altra informació que vostè li faciliti han de ser vertaderes i exactes, havent-li vostè de comunicar els eventuals canvis que es produeixin. En qualsevol cas, vostè respondrà de la veracitat i l’exactitud de les dites dades i informació, i l’ABA podrà, en tot cas, excloure`l d’entre els seus contactes en cas que vostè hagi facilitat dades o informació falses o inexactes, sense perjudici de les accions legals que en el seu cas li poguessin correspondre.

Finalment, també en compliment de la LLQPD, l’ABA l’informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades de caràcter personal, reconeguts a la LLQPD, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic aba@aba.ad, a la qual hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

Política de “cookies”:

En compliment de l’establert en l’article 20 de la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, l’ABA informa que aquest lloc web utilitza “cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des d’on vostè accedeix a aquest lloc web, i que permeten, entre d’altres, obtenir informació sobre dates i hores d’entrada en aquest lloc web i sobre els continguts seleccionats, permetent-nos així millorar la qualitat i la seguretat d’aquest lloc web.

Les “cookies” utilitzades per aquest lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu dispositiu, sense proporcionar per tant referències que permetin obtenir dades de caràcter personal. Concretament, les “cookies” utilitzades per aquest lloc web, són les següents:

– “Cookies” de tercers generades per un sistema d’analítica web (“Google Analytics”), que registren la visita de l’usuari al lloc web i el seu comportament.

D’acord amb la normativa vigent, l’ABA sol·licita el seu permís per realitzar la gestió de “cookies”. En cas que vostè continuï navegant pel lloc web de l’ABA, sense denegar-ne la utilització, entendrem que consent la utilització d’aquestes “cookies”.

Vostè pot impedir la generació de “cookies” mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu navegador, tot i que l’ABA l’adverteix que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d’aquest lloc web.